Regulamin – Wakacyjny Turniej Golfowy VISTAL Golf Cup 2013

1. Uprawnieni do gry
Wszyscy członkowie polskich klubów golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG. Pozostali gracze mogą wystąpić w grupie czwartej – kategoria brutto strokeplay.
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2. Turniej
Regulamin.
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD.
Format gry:
Turniej „Vistal Cup” rozgrywany będzie na 18-tu dołkach, 19 rund. Po 17 rundach odbędzie się dwudniowy turniej Finałowy tj: dzień I – 12 września  i dzień II -19 września.
Po 17 rundach 30 graczy otrzyma punkty od 1-30 oraz dodatkowo za pierwsze miejsce 15pkt, drugie 10pkt, trzecie 5pkt, czwarte 3pkt i piąte 1pkt. W przypadku remisu po 19 rundach decyduje niższy wynik (HCP zawodnika).
We wrześniu dwudniowy finał. Każdy dzień liczony dokładnie według tych samych zasad czyli za pierwsze miejsce 45pkt, za drugie 39pkt etc.
Liczy się wynik ogólny a więc za pierwsze miejsce maksymalnie 135pkt.
Turniej rozgrywany będzie w kategorii  Stableford Netto 7/8 HCP
1) Kategoria HCP 54,0-36,1 Stableford Netto 7/8 HCP,
2) Kategoria HCP 36,0-18,0 Stableford Netto 7/8 HCP,
3) Kategoria HCP 18,1 – 0 Stableford Netto 7/8 HCP,
W turnieju obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.
Start Tee: Mężczyźni – żółte , Kobiety i Juniorzy do 14 lat – czerwone.
Flighty w pierwszym dniu turnieju będą ustalane losowo, w pozostałych dniach (łącznie z dwudniowym Finałem) zgodnie z zajmowanym miejscem po pierwszym dniu.

3 Nagrody
I miejsce
Dla zdobywców pierwszych miejsc w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP, – Puchar i wyjazd zagraniczny. Dodatkowo dla osób, które 8 razy brały udział w Turnieju Vistal Cup zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja loteria (losowanie), w której nagrodą będzie również wyjazd zagraniczny.
Organizator zapewnia:
– bilet na przelot
– opłaty bagażowe sprzętu golfowego
– pobyt w Hotelu + wyżywienie
– transport z lotniska do Hotelu oraz z Hotelu na Pola Golfowe
– ubezpieczenie oraz trzy green fee na polach
II miejsce – VOUCHERY
Za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii voucher na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł.
III miejsce – Karnety – za zajęcie III miejsca w każdej kategorii karnet na 5 godzin gry na symulatorze w Hotelu Wieniawa
Nagrody dodatkowe
Za zajęcie I miejsca w kategorii Junior
Za pierwsze miejsce dla Seniora powyżej 55 r.ż. Stableford
Dla najlepszej Zawodniczki Stableford Netto 7/8 HCP,

4. Klasyfikacje
Za zwycięstwo w w/w kategoriach zawodnicy otrzymują Puchar Vistal Cup.
Nagrody nie dublują się. Do Klasyfikacji będzie liczyło się 5 najlepszych wyników w punktacji Stableford netto 7/8 HCP. Zawodnik, który w poprzednim sezonie golfowym 2012 zdobył w poszczególnej kategorii  miejsce I, zdobędzie w sezonie 2013 w tej samej kategorii miejsce I  automatycznie zamienia się z zawodnikiem będącym na II miejscu w tej samej kategorii (dotyczy tylko nagrody głównej – wyjazdu). Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w turnieju. Osobiście dokonuje wyboru a pozostałe nagrody przechodzą na kolejnych zawodników.

5. Zawieszenie Gry
Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków
Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry.

6. Złe zachowanie
Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:
pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
drugie przewinienie – dyskwalifikacja.

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
Karą za opóźnianie gry jest:
Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej

8. Opłaty turniejowe
Wpisowe:
– 70zł od osoby / uczestnika turnieju ,
– 40zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club,
– 40 zł Członkowie wspierający Vistal Golf Club.
Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC.
W opłacie turniejowej zawarte są: green fee, catering po zejściu z pola oraz  puchary i nagrody.

9. Terminy rozgrywania turniejów
Turniej odbywa się w każdy czwartek począwszy od 11 maja 2013 do 19 września 2013r, na 18 dołkach. Start  w godzinach od 10:00 do 14:00 w indywidualnie dobieranych grupach. W przypadku dużej ilości chętnych, organizator zastrzega sobie inną formę startu.

Terminy turnieju:
Czwartki:
– 11; 23  maja
– 6; 20; 27 czerwca
– 4; 11; 18 lipca
– 1;8; 15; 29 sierpnia
– 5 września
Niedziele:
– 16 czerwca
– 7;14 lipca,
– 25 sierpnia
12 września – FINAŁ –  dzień pierwszy
19 wrzesień    – FINAŁ – dzień drugi

11. Komitet turniejowy
1) Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club
2) Przedstawiciel firmy Vistal
3) Przedstawiciel Vistal Golf Club
4) Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

12. Organizator turnieju
– Tokary Golf Club
– Vistal Golf Club

13. Sponsor tytularny
– Vistal Gdynia S.A.

-->